INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Fuldautomatisk styring
Gulvvarme
Hybrid ventilation
Lysstyring
Manuel styring
Mekanisk ventilation
Naturlig ventilation
Radiator/konvektor
Semi-automatisk styring

Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Manuel styring

  

Manuel styring

Løsningen er udarbejdet af Esbensen Rådgivende Ingeniører F.R.I 

Ved manuel styring vil det være muligt både at styre lys, ventilation og opvarmning manuelt via justering på termostater eller via kontakter.


Fordel

  • De enkelte systemer kan styres direkte af brugerne eller pedel.


Ulempe

  • Der kan opstå et unødigt energiforbrug, idet systemerne kan køre ved en højere effekt end nødvendigt
  • Manuel styring kræver at en pedel eller tilsynsførende kommer rundt til alle installationer for at justerer ved sæsonskifte, specielle lejligheder, eller ved klager fra brugerne. Uden nogen form for automatisk styring er det ikke er muligt at justere de tekniske installationer centralt.
  • Det er tidskrævende og derfor reelt ikke muligt at køre med natsænkning af temperaturer. 
     

Husk at

  • Manuel styring med fordel kan kombineres med automatisk styring, den manuelle styring overstyrer oftest den automatiske, ofte i et valgt tidsinterval hvorefter systemet overgår til automatisk styring igen.