INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Fuldautomatisk styring
Gulvvarme
Hybrid ventilation
Lysstyring
Manuel styring
Mekanisk ventilation
Naturlig ventilation
Radiator/konvektor
Semi-automatisk styring

Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Fuldautomatisk styring

  

Fuldautomatisk styring

Løsningen er udarbejdet af Esbensen Rådgivende Ingeniører F.R.I  -  www.esbensen.dk
Fuldautomatisk styring af bygningstekniske installationer omfatter typisk styring af ventilation, varme og lys.  Ved fuldautomatisk styring er det muligt fuldt at overvåge, styre og regulere bygningsinstallationerne efter behov og at indsætte forudsatte sætpunkter for regulering. Selve styringen etableres typisk ved at tilkoble alle hallens tekniske installationer til et CTS-anlæg, der udfører styringen centralt. Dvs. der er fuld kontrol med klimaet i hallen.

Fordele

  • Muligt at styre og regulere alle tekniske installationer således at det ønskede indeklima tilvejebringes
  • Muligt at skrue ned og op for systemerne efter behov hvorved der typisk spareres energi.
  • Muligt at styrer systemerne centralt, dvs. det er lettere at overvåge systemerne og hurtigt finde eventuelle fejl i systemet.

Ulemper

  • Jo mere teknik og styring jo mere komplekse systemer og hermed større risiko for fejl i systemerne.Husk at: ´

  • Evaluer behov og hvor der eventuelt er behov for automatisk styring før valg af fuld automatisk styring.