INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Lysende tag
Ovenlys
Ovenlys i hele fladen
Ovenlys i kip
Ovenlys som rytterlys
Overdækning

Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Tag

 

 

Ved udskiftning af taget er det væsentligt at overveje, om der i det nye tag skal være mulighed for dagslysindtag, etableres naturlig ventilation, om taget skal bruges som vartegn for hallen eller anvendes til at skabe et mere bæredygtigt byggeri. Taget er en stor flade på standardhallen, og den er således vigtig for hallens udtryk. For at finde de løsninger, der generelt er relevante i din hal, skal du gå til analysen under ’hvad’.