INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed

Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Bæredygtighed

 

Bæredygtighed er et område, flere og flere bliver opmærksomme på. Der er en stigende erkendelse af, at vi mennesker ikke kan blive ved med at overudnytte naturens ressourcer og forvente, at den genopbygger sig selv i samme tempo, som vi forbruger. Derfor kommer der mere og mere fokus på at skabe bæredygtige byggerier, der belaster miljøet mindst muligt og åbner for fremtidige tilpasninger, der ikke kræver, at alt rives ned og kasseres. Bæredygtighed kan have mange ansigter. Både højteknologiske litium solceller og lavteknologiske pilebassiner kan skabe en bæredygtig profil for idrætsfaciliteterne. Faciliteterne kan samtidig udnytte dette image til at fremstå som særlig avanceret og på forkant med udviklingen.

Læs mere om bæredygtighed på bæredygtige Aktivitetsrum.dk som er åben fra 1. december 2010