INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Air Domes
       Konstruktive forhold

Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Konstruktioner

 

 

Standardhallens konstruktioner er i de ældste haller ofte limtræsspær, mens det i de nyere haller tit er stålspær. Spærene spænder hele vejen over håndboldbanens bredde, og skaber derved et rum fri for søjler.
Bifunktionerne på hallens sider er ofte bygget op enten med bærende ydervægge og fladt tag eller ved at forlænge spærene helt ud til facaden. De to forskellige principper giver udslag i forskellige udtryk og forskellige muligheder ved opgradering af hallen.
De flade tilbygninger giver mulighed for at bygge ovenpå. De steder, hvor bifunktioner indgår under samme form, gives der mulighed for at åbne op, indlægge ekstra indskudte etager, m.v.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at det bærende kan udnyttes i meget forskellig grad. I nogle haller kan der hænges etager op i de eksisterende spær. I andre haller er spærene end ikke dimensioneret til at bære en lysbom. Det er derfor essentielt, at få en anerkendt statiker til at gennemgå hallen for at kortlægge muligheder og begrænsninger samt komme med forslag til, hvor konstruktionerne kan yde mere, og hvor de allerede er maksimalt belastet. For at finde de løsninger, der er relevante i din hal, skal du gå til analysen under ’hvad’.