INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
       Handicap
       Indretning
       Ledelinier

Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Tilgængelighed

 

 

Tilgængelighed for alle er både et lovkrav og almindelig sund fornuft. At alle skal kunne komme i hallen uden at skulle have hjælp af andre bør være et væsentligt krav at stille. Tilgængeligheden skal tænkes med ind fra starten, så den kan inspirere den kreative formgivning og ikke blot bliver til justeringer, der skal laves efterfølgende. At være handicappet er ikke noget, man er – det er noget omgivelserne gør en, når man bliver forhindret i at agere som alle andre mennesker. Der er enkelte forholdsregler, man må tage i betragtning i forhold til forskellige grupper. Tilgængelighed handler ikke kun om handicap. Det handler også om, at almindeligt fungerende mennesker til tider har særlige behov: F.eks. vil en far med barnevogn blive lige så glad for rampen og den brede automatiske dør som den person, der sidder i rullestol.
Tilgængelighed handler om at sætte sig ind i de lovkrav, der er kommet til siden hallerne blev opført. Og så samtidig bruge sin sunde fornuft ved at sætte sig ind i menneskers forskellige vanskeligheder - det kan en god arkitekt.