INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Hjemmeside
Husstandsomdelinger
Logo
Online booking
Skiltning
Sponsorat

Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Markedsføring

 

 

Standardhallens faciliteter markedsføres traditionelt ikke i sig selv. Det er som regel de enkelte foreninger, der markedsføres for at tiltrække nye medlemmer. Der er dog sket en udvikling, idet hallerne i højere grad er kommet i fokus som en facilitet, der udbyder en aktivitet. Hallen skal i sig selv være rentabel og helst give overskud. Dette bringer selve faciliteten og aktiviteten i centrum for markedsføringen. Hallen er blevet en butik, som andre butikker, der skal udbyde og sælge en vare. Det betyder en øget opmærksomhed på markedsføringen. Ved en prioritering heraf kan hallens nye muligheder og kvaliteter kommunikeres ud til eksisterende og potentielle brugere.
For at finde de løsninger, der er relevante i din hal, skal du gå til analysen under ’hvad’.