INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Halinspektør som designer
Halinspektør som diplomat
Halinspektør som mekaniker
Halinspektøren og pædagog
Klippekort
Online booking

Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Organisation

Organisering af hallens drift er essentiel for optimal udnyttelse. En forkert organisering kan reducere indtjeningen eller begrænse brugernes glæde ved at benytte anlægget. En simpel forklaring på, hvorfor hallens organisation er vigtig, handler om, at en flot ny hal er ligegyldig, hvis døren er låst, eller man ikke må bruge den. I og med at hallernes driftsøkonomi er kommet i fokus, skal også organisationen opgraderes og tilpasses større forventninger og nye opgaver.
For at finde de løsninger, der er relevante i din hal, skal du gå til analysen under ’hvad’.