INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
2v2 fodbold
Amerikansk Fodbold
Cross Fit
Frisbee
Futsal
Idrætscross
Løb
Paddletennis
Rulleskøjter
Skating
Squash
Stavgang
Streetgolf
Tracking af udendørssport
Udendørs fitness
Wakeboard

Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Nye idrætsaktiviteter

 

 

Nye idrætsaktiviteter er de idrætsgrene, der er opstået siden hallerne blev opført og som derfor ikke blev taget højde for i indretningen af standardhallen. Det kan være aktiviteter såsom kampsport, yoga, spinning, aerobic, fitness, squash, paddletennis, m.v. De ny idrætter kræver helt andre rum, rammer og stemninger end de traditionelle. Hvis man vil skabe rammer for dem, er det derfor vigtigt at tænke de nye aktiviteters behov og præferencer ind tidligt i opgraderingsprocessen.
For at finde de løsninger, der er relevante i din hal, skal du gå til analysen under ’hvad’.