INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Belysning af facade
Glasfacader
Højtsiddende sidelys
Kombination højt-lavt sidelys
Kombination sidelys - ovenlys
Lavtsiddende sidelys
Lysåbning med coating
Mindre vinduespartier
Porte
Større vinduespartier
Udskiftning af vinduer

Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Facade

 

Ved opgradering må facadens udtryk og udformning overvejes. Skal den bevares, eller skal den forandres? Skal der en ny overflade til? Eller skal der åbnes op, så der kommer indblik til hallens aktiviteter? Der er mange muligheder for forandringer af facaderne og selv mindre ændringer kan sende nye signaler. Hallens facader er i høj grad afgørende for interaktion og kommunikation til omgivelserne. En lukket facade inviterer ingen ind, men er god at spille bold op af. Før den rette løsning kan vælges, må det besluttes, hvad facaderne skal kunne. For at finde de løsninger der generelt er relevante i din hal, skal du gå til analysen under ’hvad’.