INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Badminton
Basketball
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Kampsport
Sportssejlads
Svømning

Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Trad. sportsaktiviteter

 

 

Hallerne er oprindeligt bygget til de mere ”klassiske” sportsaktiviteter. Det er derfor nærliggende at prioritere en styrkelse af disse. Dog skal man være opmærksom på, at en primær fokusering på traditionelle sportsaktiviteter ikke vil tiltrække nye brugergrupper, men umiddelbart vil forbedre forholdene for de nuværende brugergrupper.
For at finde de løsninger, der er relevante i din hal, skal du gå til analysen under ’hvad’.