INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Fest
Foredrag
Klassisk koncert
Møde
Rockkoncerter
Teater

Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Kulturaktiviteter

 

 

Når kulturaktiviteter skal indrettes i hallen, skal der foretages en bevidst prioritering, der afdækker, hvor højt kulturaktiviteterne vægtes, og om det eventuelt sker på bekostning af andre aktiviteter.
Man bør tidligt i processen gøre sig klart, hvilke former for kulturaktivitet, man ønsker at give plads til. Der er meget forskel på de rammer, der fordres af et mindre lokalt arrangement og så de faciliteter, større events kræver. Når kulturen indtager hallen, er det essentielt, at dette nye fokus gøres synligt - også for de potentielle, nye brugere. Hallen må derfor både forandres i udtryk og indretning, ligesom markedsføring, driftsorganisation og de fysiske rammer bør tilpasses hallens nye indhold.
For at finde de løsninger, der er relevante i din hal, skal du gå til analysen under ’hvad’.