INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Dagslys i stemningsrum
Farver
Kunstlys i stemningsrum
Lysrum
Lysstyret stemningsrum
Lysåbning med coating
Lysåbning med diffusion
Lysåbning med silketryk
Lysåbning vandret lamel
Lysåbninger lodret lamel
Lysåbninger lodret-vandret lamel
Nedadlysende armatur
Opadlysende armatur
Scenografering med kunstlys
Virtuelle mellemzone
       Arkitektur, Krop og Rum

Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Stemningsrum

 

 

Stemningsrum er midlertidige, foranderlige rum, der ikke nødvendigvis er fysisk afgrænsede, men som definerer deres grænser og udstrækning via den stemning, de indeholder. Stemningsrum kan skabe rum i rummet, og kan få permanente rum til at optræde forskelligt på forskellige tidspunkter.
Mange nye aktiviteter har behov for andre stemninger end den traditionelle sport. Disse stemninger kan skabes med indretning og scenografering. Elementer som dagslys, kunstlys, akustik, klima, rumproportionering, overflader, farver, materialer, indblik og udsyn spiller ind på stemningsrummet. For at finde de løsninger, der er relevante i din hal, skal du gå til analysen under ’hvad’.