INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed
Indskudte mellemzone
Udviddet mellemzone
Åbne mellemzone

Åbenhed

 

 

Åbenhed skaber sammenhæng. Gennem fysiske eller visuelle forbindelser knyttes rum og zoner sammen til en helhed. Åbenheden kan eksistere mellem zoner internt i bygningen men også mellem inde og ude zoner. Åbenhed skaber synergi, dynamik og integration mellem forskellige rum, aktiviteter og mennesker. Åbenhed og sammenhæng er vigtige, fordi mennesker gerne vil være der, hvor der i forvejen er mennesker. Det er mere interessant og mere trygt at være, hvor der er andre i nærheden, men det kan også virke forstyrrende. Åbenhed kan skabes visuelt, akustisk eller fysisk med overgangszoner, der forbinder og formidler.
For at finde de løsninger, der er relevante i din hal, skal du gå til analysen under ’hvad’.