INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Balkon i mellemzonen
Balkon i midten
Balkoner i gavle
Halrummet som aktivitetszone
Mellemzonen udsmykket
Mobile opdelinger
Multifunktionel hal
Semipermanent opdeling
Udviddet mellemzone
Virtuelle mellemzone

Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Aktivitetszonen

 

Aktivitetszoner er alle de zoner, der er skabt specifikt med henblik på at skabe, understøtte og muliggøre fysisk aktivitet. Aktivitetszonerne er hallernes hjerte. Det er også det areal, der traditionelt gives mest opmærksomhed ved etablering og opgradering af haller. Aktivitetszonerne kan være hallens store rum, men også de mindre aktivitetsrum, gangarealer og mellemzoner kan anvendes til aktiv udfoldelse. For at finde de løsninger, der er relevante i din hal, skal du gå til analysen under ’hvad’.