INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Automaten
Balkon
Gummigulve
Hjemmearbejdsplads i hallen
Hurtige køkken
Indskudte mellemzone
Klublokalet i skabet
Kreative køkken
Lommer
Rammen

Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Opholdszonen

 

 

Opholdszonen er i høj grad hallens sociale område. Hvis man ønsker at skabe rum for social interaktion og skabe plads for de brugere, der blot ønsker at komme forbi og se, hvad der sker, er det nødvendigt at prioritere opholdszonen højt. Opholdszonen rummer ofte et uforløst potentiale, fordi mange kvadratmeter her ligger uudnyttede hen. Disse zoner kan udnyttes bedre og få en stor betydning for anlægget som helhed. Ved at indrette café, gangarealer, foyerområder og mødelokaler i sammenhænge, der muliggør maksimal aktivitet, er det muligt at udvide anvendelsen af områderne. For at finde de løsninger, der er relevante i din hal, skal du gå til analysen under ’hvad’.