INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Balkon i mellemzonen
Bufferzoner
Lommer
Mellemzonen udsmykket
Nichen
Overdækket terrasse
Overdækning
Åbne mellemzone

Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Overgangszonen

 

 

Overgangszoner er de zoner, der formidler og binder forskellige rumligheder sammen. De kan være smalle eller brede, præcist definerede eller opløste i formen. Overgangszonen har mulighed for at skabe plads til alle mellemstadierne, hvor man opholder sig inden aktiviteten, ser på, eller hvor man leger lidt med en bold, varmer op, strækker ud eller afprøver et par dansetrin. Overgangszonen kan rumme mange nye aktiviteter uden at lægge beslag på specifikke rum. Den muliggør dermed, at der skabes rum for uorganiseret aktivitet.
Overgangszonen kan være en niche, den kan være et mellemled, eller den kan flette zoner sammen. For at finde de løsninger, der er relevante i din hal, skal du gå til analysen under ’hvad’.