INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Aktiverende arkitektur
Belægningstemaer
Beplantning
Forplads
Idrætscross
Kunstgræs
Mini-kunstgræsbaner
Multibaner
Niveauer i landskab
Parasoller
Programmeret udezone
Rulleskøjter
Satellitter
Skating
SportCourt
Stisystemer
Struktur
Syntetisk is
Udendørs fitness
       Når sport bliver til leg i byrummet
       Playable

Udtryk
Åbenhed

Udezonen

 

 

Udezonen kan enten fokusere på særlige aktiviteter eller lægge op til en bred vifte af aktiviteter. Den bør understøtte den overordnede profil, hallen har.
Udezonen har det særlige potentiale, at den er offentligt tilgængelig. Den er i direkte kontakt med det omgivende miljø, og repræsenterer hallens image udad til.
Ved en opgradering af udeområderne er det vigtigt også at se på mulighederne for at koble inden- og udendørs aktiviteter tættere til hinanden. Med en nedbrydning af barrieren mellem inde og ude, kan aktiviteter kobles sammen til gensidig inspiration. For at finde de løsninger, der er relevante i din hal, skal du gå til analysen under ’hvad’.