INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Amøben
Anneks
Bølgen
HelHal
Parasitter
XO

Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Tilbygningszonen

 

 

Tilbygninger til standardhallen opføres traditionelt som mere eller mindre tilfældige ”knopskydninger”. Tilføjelserne har sløret og opløst hallens form, så den mange steder fremstår usammenhængende. For at etablere sammenhæng er det vigtigt at anskue anlægget ud fra en helhedsbetragtning, og med tilbygningen skabe en ny helhed.
Det kan gøres på mange måder og med mange forskellige bygningstypologier. Valget af type afhænger af de konkrete behov, man har på det pågældende sted. For at finde de løsninger, der er relevante i din hal, skal du gå til analysen under ’hvad’.