INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk

Åbenhed

Udtryk

 

 

Hallens udtryk er af afgørende betydning i forbindelse med at tiltrække opmærksomhed og dermed potentielle brugere. Udtrykket kan præges i forskellige retninger og være med til at give hallen en særlig profil. For at finde de løsninger, der er relevante i din hal, skal du gå til analysen under hvad.