INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Belysning af facade
Farver af lys
Fleksibel belysning nedad
Funktions belysning nedad
Generel belysning
Generel belysning opad
Kunstlys i stemningsrum
Lyskilder
Lysrum
Lysstyret stemningsrum
Lysstyring
Nedadlysende armatur
Opadlysende armatur
Scenografering med kunstlys
Styring af dags- og kunstlys
       Kunstlys i idærtshaller

Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Kunstlys

 

 

Kunstlys kan enten supplere eller helt erstatte dagslys. I begge tilfælde bør lyssætningen tilrettelægges med omhu og i forhold til de forskellige funktioner. Såvel aktivitetsrum som bifunktionsrum kræver kunstlys tilrettelagt med omtanke. I aktivitetsarealer er der standarder og regler, der skal følges. Men derudover bør det overvejes, hvilke stemninger og oplevelser, man vil skabe i rummet. I ophold, omklædning og møderum er der ikke de samme krav til belysningen, men igen er det vigtigt at være opmærksom på, at den belysning, der vælges, i høj grad skaber rummet og sætter en særlig stemning. For at finde ud af hvilke løsninger, der generelt er relevante i din hal, skal du gå til analysen under ’hvad’.