INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ribber
       Byens sal
       Hvorfor opgradere
       Idrætssalen
       Opgradering af gymnastiksal
       Processen ved opgradering
       Udfordringssalen

Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Gymnastiksal

 

Gymnastiksalen er en særlig idræts"hal", de forhold der i en sal er anderledes end i en hal beskrives derfor særskildt her.  I artiklerne kan der læses om hvorfor gymnastiksalene bør opgraderes, hvordan processen omkring opgraderingen kan tilrettelægges og hvad man konkret kan gøre ved en opgradering. Se i øvrigt mere om hvorfor, hvordan og hvad under de respektive hovedafsnit for haller.