INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Dagslys i stemningsrum
Højtsiddende sidelys
Kombination højt-lavt sidelys
Kombination sidelys - ovenlys
Lavtsiddende sidelys
Lysstyret stemningsrum
Lysåbning med coating
Lysåbning med diffusion
Lysåbning med silketryk
Lysåbning vandret lamel
Lysåbninger lodret lamel
Lysåbninger lodret-vandret lamel
Mindre vinduespartier
Ovenlys
Ovenlys i hele fladen
Ovenlys i kip
Ovenlys som rytterlys
Sidelys
Styring af dags- og kunstlys
Større vinduespartier
       Dagslys i idrætshaller

Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Dagslys

 

Dagslys er et væsentligt og positivt tilskud til enhver idrætshals belysning. Der er mange fordele ved anvendelsen af dagslys: Man sparer på omkostningerne til belysningen i hallen, dagslyset giver den bedste farvegengivelse, og lysåbningerne kan skabe kontakt til udeområderne samtidigt med, at de giver mulighed for at følge med i dagens skiftende karakter.
Dagslyset har været lukket ude af hallerne, fordi man ikke har følt at det kunne styres tilstrækkeligt. Men ved at tilrettelægge lysåbningen med omtanke er der gode muligheder for at skabe velfungerende idrætsrum. Dagslysindtagets udformning, placering og størrelse bestemmer idrætshallens lysfordeling og dermed idrætshallens funktionalitet, rumlige udtryk og stemning. Man bør derfor ikke diskutere dagslys eller ikke dagslys – men hvordan dagslys. Det handler om at modellere dagslysindtaget, så det er til glæde og ikke til gene for de aktive idrætsudøvere.
For at finde de løsninger, der er relevante i din hal, skal du gå til analysen under ’hvad