INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
       Akustik i idrætshaller
       Akustik og aktivitet
       Gulv
       Lydisolering - facader og vægge
       Lydisolering - tag og loft
       Materialer - facader og vægge
       Materialer - tag og loft
       Mobilvægge

Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Akustik

 

Akustikken er meget afgørende for oplevelsen af rummet. Det er sjældent, at man tænker direkte over akustikken, men den er vigtig for den generelle oplevelse og opfattelse af et givent rum, og den sætter i høj grad stemningen i rummet. Standardhallerne har ofte en lang efterklangstid, hvilket kan gøre det svært at høre og forstå tale. Samtidigt kan den generelle baggrundsstøj fra eksempelvis ventilation forværre de akustiske forhold og taleforståeligheden i hallen.
Forskellige aktiviteter har forskellige krav til de akustiske forhold. Haller, som også benyttes til andre formål end idræt og sport, skal desuden understøtte disse øvrige aktiviteter.
Hvis ikke alle de aktiviteter, der skal foregå, tænkes med ind fra starten, vil der typisk ikke kunne tilbydes tilfredsstillende rammer for eksempelvis teater eller musik.
Man skal være bevidst om, hvad akustikken gør ved rumoplevelsen, og hvordan man kan forbedre oplevelsen ved hjælp af akustiske foranstaltninger. For at finde de løsninger, der er relevante i din hal, skal du gå til analysen under ’hvad’.