INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima

Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Indeklima

 

Indeklimaet er vigtigt for menneskers velbefindende. Dårligt indeklima gør os syge, utilpasse, irritable eller ukoncentrerede. Indeklimaet opdeles ofte i parametre som luft, temperatur, fugt og dagslys, som alle skal tilgodeses afhængigt af behov.
Et godt indeklima skabes med udgangspunk i de funktioner og krav, der er til rummet.
Det er derfor vigtigt, at man finder ud af, hvad hallen skal bruges til, hvor meget den skal bruges, og af hvem den skal bruges. Ud fra disse prioriteringer og overvejelser kan professionelle rådgivere hjælpe med at sammensætte en løsning, der giver det mest optimale indeklima. For at finde de løsninger, der er relevante i din hal, skal du gå til analysen under ’hvad’.