INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Vedvarende energi generelt

Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Energi

 

Mange haller har et stort energiforbrug i form af energi til varme, el, vand og ventilation. Der vil de fleste steder være gode muligheder for at nedsætte energiforbruget og dermed lette driftsbudgettet for en af de udgiftstunge poster. Ved hjælp af en energikonsulent kan man få konkrete råd til, hvordan man i den enkelte hal har mulighed for at udføre energibesparelser.
For at få de mest kosteffektive energibesparelser gennemført er det vigtigt at tage energiforbruget med ind i overvejelserne på et tidligt tidspunkt, da man på denne måde har mulighed for at udnytte bygningspassive egenskaber i form af f.eks. naturlig ventilation eller passiv solvarme.
Det er på denne måde både lettere og billigere at have disse overvejelser med fra starten frem for senere at skulle tilpasse bygningen og skifte anlæggene ud, fordi der bruges for megen energi. Det skal nævnes, at det nye bygningsreglement fra april 2006 stiller langt større krav til en reduktion af det samlede energiforbrug, end det forrige reglement gjorde, hvorfor nødvendigheden af at indtænke energibesparelser er vigtig. For at finde de løsninger, der er relevante i din hal, skal du gå til analysen under ’hvad’.