INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
       Handicap
       Indretning
       Ledelinier

Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Artikel

 

 

 

 

 

Ledelinjer

"Materialer og materialeskift bør støtte orienteringen, hvad angår akustiske, optiske og taktile egenskaber."
Dansk Standard: "Udearealer for Alle"
 

Generelt

 • Ledelinjer er en bevidst anvendelse af markeringer på et gangforløb, et fortov eller lignende. De har til formål at hjælpe på orienteringen for synshandicappede, idet markeringerne skal kunne føles af blinde og ses af svagtsynede.
 • Ledelinjer danner vigtige holdepunkter for synshandicappede, der færdes på egen hånd i bymiljøet, og den leder fra et bestemt sted til en vigtig funktion. Eksempelvis fra indgangen til en togstation, til billetsalget og videre til perronen.
 • En ledelinje skal være forudsigelig – det vil sige, at en synshandicappet skal kunne regne med, at den findes visse steder.
 • En ledelinje skal være logisk og konsekvent – det vil sige, at en synshandicappet skal kunne regne med systematik i udformningen.
 • Retningsændringer skal være vinkelrette, hvor det er muligt.

Udformning

Der findes ingen standarder for udformninger af ledelinjer, men der er gjort mange forsøg med materialer, bredde, følbarhed, kontrastfarver og så videre. Vigtigste princip er, at ledelinjerne både skal kunne ses og føles. Granitfliser lagt i asfalt eller granit kombineret med betonfliser vil eksempelvis være anvendelige, fordi forskellen i materialerne kan ses og føles – og desuden og høres ved hjælp af blindestokken.

 • En meget almindelig type ledelinje er bånd af chaussesten mellem to rækker fliser (billedet ovenfor). Chaussesten skal lægges jævnt og plant med fliserne
 • En anden almindelig type er fortovskanter, som blinde orienterer sig efter.
 • Bordursten kan kun anbefales, hvis den samlede kørebredde er mindst 0,8 meter. En ledelinje skal lægges i rette vinkler – det vil sige, at ved retningsskift skal retningen ændres 90 grader, hvor det er muligt, og der skal være et felt, der gør opmærksom på ændringen – et opmærksomhedsfelt.
 • Husk kontrastfarver – for eksempel mørk taktil belægning og lyse fliser. Undgå dog mørke partier, hvis disse kan give synshandicappede og demente opfattelsen af huller eller niveauforskelle.
 • Taktile ledelinjer må ikke kunne give anledning til, at fodgængere snubler over dem. Undgå ledelinje-belægninger over 5 mm højde.
 • Belysning kan også fungere som ledelinje, hvis belysningen skaber orienteringpunkter på gangarealet. Denne form for ledelinje kan dog ikke erstatte ledelinjer med taktile egenskaber.

Udendørs ledelinjer

 • Hvor der er orienteringsmidler som vægge og husfacader, hække eller fortov med f.eks. to fliser og en chaussestensrække imellem, er det ikke nødvendigt at nedfælde ledelinjer.
 • Ledelinjen skal placeres midt på fortovet, gangbanen eller stien. Gangbanen  skal holdes fri for cykler, gadeinventar eller butiksvarer i en bredde af 0,6 meter på begge sider af ledelinjen.
 • Generelt skal udendørs ledelinjer være bredere, højere og grovere end indendørs ledelinjer, ellers kan de ikke føles.
 • Ledelinjer skal holdes fri for sne, is og blade.

Indendørs ledelinjer

 • Indendørs ledelinjer behøver ikke være så brede og høje som udendørs, fordi belægningen er mere jævn, og forskellen er derfor lettere at skelne.
 • En god løsning er at lave en tydeligt følbar ændring i gulvbelægningen, f.eks. en gummibelægning i en stribe som kontrast (også farvekontrast) til belægningen i resten af gulvet.

 
Ledelinjer designet til synshandicappede

Ledelinjer består af ophøjede, skridsikre belægninger med linjemarkering, der lægges i gangretningen. Materialet kan være beton (taktilfliser) eller støbejern/rustfrit stål. Belægninger med knopper bruges som advarselsmarkering eller et opmærksomhedsfelt ved retningsskift.
Begyndelse, retningsændring og slutning på en ledelinje skal varsles med et opmærksomhedsfelt, som passer ind i omgivelserne, dog gerne formet som et felt på 0,9 x 0,9 meter.
Der er en række tilfælde, hvor ledelinjer skal placeres på en helt bestemt måde for at kunne fungere hensigtsmæssigt. Der er udførlige beskrivelser i Dansk Blindesamfunds bog "Tilgængelighed i detaljen", der også findes på internettet.  www.dkblind.dk

Litteratur
Bygningsreglementet 1995
Dansk Standard: Udearealer for alle
Dansk Standard: Tilgængelighed for alle
Ribe Amt m.fl.: Egnet byggeri for ældre og handicappede
Dansk Blindesamfund: Tilgængelighed i detaljen
Vejdirektoratet: Handicapegnede veje