INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ribber
       Byens sal
       Hvorfor opgradere
       Idrætssalen
       Opgradering af gymnastiksal
       Processen ved opgradering
       Udfordringssalen

Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Artikel

 

 

 

 

 

Processen ved opgradering af gymnastiksalen

 
At opgradere en gymnastiksal er en mere omfattende proces end blot at renovere. Men en opgradering er en udviklingsproces, der kræver overvejelser og planlægning at gennemføre. Når skolens gymnastiksal opgraderes , er der en række overvejelser, man bør gøre sig og en række faser, man må igennem.
 
I projektafklaringen er det især væsentligt for skoler at afklare, hvad det er for en projekttype og hvordan man ønsker at samarbejdsformen skal være.
Læs mere om projektafklaringer i forbindelse med opgradering af haller.
 
I projektfaserne går man fra behovserkendelse og illustreret program til projektering, byggeri og ibrugtagning. På skolerne er det især vigtigt at sikre sig en stor grad af brugerinddragelse, så elever, lærere og de foreninger, der bruger salene, får mulighed for at påvirke projektet gennem den proces, hvor nye behov erkendes og udvikles. 
Læs mere om projektfaser i forbindelse med opgradering af haller.
 
 

Brugerinddragelse på Skærbæk Kommuneskole
Foto: Maria Keinicke Davidsen