INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ribber
       Byens sal
       Hvorfor opgradere
       Idrætssalen
       Opgradering af gymnastiksal
       Processen ved opgradering
       Udfordringssalen

Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Artikel

 

 

 

Opgradering af gymnastiksal

Prioriteringer
Når gymnastiksalen skal opgraderes, er det vigtigt at gennemtænke projektet og undersøge, hvad man gerne vil med salen og hvilke muligheder, der er.  Hvis salene blot renoveres til den standard, de havde, da de var nye, ligger rummet langt fra de pædagogiske principper, der undervises efter i dag. Der vil derfor mangle mange muligheder for fysisk, kropslig udfoldelse.
Man bør ved opgradering ikke se alene på bygningerne og funktionerne, men på helheden. Især bør man forholde sig til de fire hovedkategorier: Kommunikation, drift, aktivitets og facilitet.
 
Kommunikation handler om det, salen ”fortæller” i sit udtryk og i sin indretning.
Man bør overveje: Hvad bygningen skal udtrykke, om den skal fortælle en særlig historie, om den kun skal henvende sig til skolen, om den skal henvende sig til lokalområdet, om der er grupper, som indretningen særligt skal appellere til og om den skal appellere til alle?
Drift handler om den måde, salen drives på.
Man bør overveje: Hvornår er salen åben, hvem sørger for, at den er åben, hvem har adgang, hvordan har de det, til hvad har de har adgang, hvordan de tekniske installationer styres, om der er særlige tiltag man kan gøre for at minimere salens driftsomkostninger og om der er tiltag, der vil gøre salen mere miljøvenlig?
Aktivitet handler om de aktiviteter der skal kunne foregå i salen.
Man bør overveje: Om det primært er boldspil, der skal foregå, om det er bevægelsesaktiviteter af friere art, eller om det er dans, gymnastik, mv., der skal foregå?
Facilitet handler om de bygningsmæssige rammer.
Man bør overveje: Hvilke stemninger skal salene og birummene have, hvor fleksible skal de være, hvor meget skal de åbnes op for indblik og udsyn, skal der primært gøres noget ved salen, skal der primært gøres noget ved omklædningen, skal der skabes plads for ophold, skal overgangszonerne til udeområdet, skolen eller byen nytænkes, er det udezonen der skal gøres noget ved eller er, der behov for større tilbygninger?
 
 
Forskellige skoler har forskellige behov
Der kan ikke gives én opskrift på, hvordan salene skal opgraderes. Behov, præferencer og prioriteringer er forskellige fra skole til skole. Når salene skal opgraderes, bør man derfor gå ind i en proces, hvor der prioriteres, opvejes og udvælges, hvad der er vigtigst for salenes fremtid - i forhold til skolen og i forhold til lokalområdet. Man kan opstille tre forskellige scenarier for udvikling af gymnastiksalen ud fra forskellige behov 
 
  
Indsatsområder
Inden for de fire hovedkategorier er der forskellige indsatsområder man kan overveje og prioritere imellem ved en opgradering af skolens haller og sale.
Indenfor området ”kommunikation” vil det især være bygningernes udtryk og indretning, der vil være af særlig interesse.
Indenfor de driftsmæssige aspekter vil det især være de organisatoriske og tekniske forhold, der er i centrum
På aktivitetsområdet vil det være gavnligt at overveje om salene i fremtiden primært skal bruges til boldspil, kropslig udfordring eller blødere bevægelser.
Indenfor selve facilitetsområdet er det ”overskrifter” som stemning, fleksibilitet og åbenhed, der skal undersøges. Man skal beskæftige sig med områderne fra salene til omklædningszonen, opholdszonen, overgangszonen og udezonen. Ligeledes skal det overvejes, om man primært ønsker at omstrukture eller tilbygge.
 
For at læse mere om de forskellige indsatsområder og deres potentielle betydning for forskellige udviklingsscenarier skal du gå til analysen under ”HVAD”, der omhandler opgradering af haller, hvor mange af de samme problemstillinger går igen.