INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ribber
       Byens sal
       Hvorfor opgradere
       Idrætssalen
       Opgradering af gymnastiksal
       Processen ved opgradering
       Udfordringssalen

Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Artikel

 

 

 

 

Byens sal


I en mindre landsby vil skolens gymnastiksal måske være det eneste forsamlings- og aktivitetslokale. Derfor skal denne sal dække et bredt behov både i forhold til skolen og i forhold til byen.
Kommunikation: Bysalen skal udtrykke og indrettes således, at den er stedet for alle brugere og aktiviteter.
Drift: Bysalen skal være tilgængelig for alle grupper på mange forskellige tidspunkter.
Aktivitet: Alle former for aktiviteter skal kunne foregå i salen.
Facilitet: Bysalen skal indrettes med henblik på stor grad af åbenhed og fleksibilitet.

Fordele
Den henvender sig til hele byen som et samlingssted for alle og tiltrækker nye brugere.
Ulemper
Den er ikke længere kun til rådighed for skolen. Der er kan opstå planlægningsproblemer, når dens anvendelse skal koordineres mellem flere brugergrupper.
 
 
Eksempel
Huset i Selde var en typisk skolegymnastiksal, der med ombygning af indgangen og omstrukturering af rummene kan anvendes til flere formål. Den er blevet hele byens hus.
Der signaleres en større udadvendthed i det åbne indgangsparti og der er skabt plads til nye og flere aktiviteter. Endvidere er der skabt større sammenhæng mellem de forskellige rum. 
 


Gymnastiksalen i Selde inden ombygning. En typisk gymnastiksal med primær anvendelse af skolen og kun med et diskret indgangsparti.
Foto: Ramvad og Thomsen Arkitekter


Huset i Selde som skitseret af Arkitekterne Ramvad og Thomsen.
Huset henvender sig i højere grad til byen og omgivelserne efter tilføjelsen af et større og mere åbent indgangsparti, der udtrykker at her er et aktivt hus. 
Illustration: Ramvad og Thomsen Arkitekter