INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ribber
       Byens sal
       Hvorfor opgradere
       Idrætssalen
       Opgradering af gymnastiksal
       Processen ved opgradering
       Udfordringssalen

Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Artikel

 

 

 

 

Idrætssalen

Idrætssalen er den klassiske gymnastiksal opdateret til nutidig standard og tilføjet de kvaliteter, der giver bedre mulighed for flere aktiviteter. Ved at ændre stemningen i rummet, tilføje vinduer i øjenhøjde og nedtage eller udskifte ribber med vendbare paneler kan der skabes mulighed for en bredere vifte af aktiviteter, ligesom rummet vil fortælle en ny historie.
Kommunikation: Idrætssalens indretning skal kommunikere, at den nu henvender sig til flere brugergrupper.  Det gøres især ved større åbenhed og ved at fremvise de muligheder, der er i huset. Det kan være i form af rekvisitter, der står, så man ser dem eller lignende elementer, der signalerer de aktiviteter, der foregår.
Drift: Idrætssalen skal være tilgængelig for mange forskellige brugergrupper på alle tidspunkter af døgnet. Man kan etablere adgangskontrol, således at brugere har mulighed for selv at lukke sig ind og ud.
Aktivitet: Gymnastik, dans, kampsport, mindre boldspil og leg skal kunne finde plads i salen.  Når salen bygges om er det vigtigt at overveje, hvilke aktiviteter der i fremtiden skal være plads til. Men det er også vigtigt at huske, at der kan opstå aktiviteter, man ikke kan forudse.
Facilitet: Idrætssalen skal indrettes med henblik på stor grad af åbenhed og fleksibilitet.
 
Eksempel
På Skærbæk Kommuneskole foreslog NORD Arkitekter, at man etablerede en idrætssal, der var ryddet for de traditionelle idrætsredskaber såsom bomme og ribber. Der etableres vinduer i øjenhøjde, det flade loft fjernes, så der er åbent til kip og der isættes ovenlys. Salen vil dermed fremstå ny og mere let i sit udtryk og vil derfor lægge op til nye former for aktivitet. Vægge loft påmales grafiske elementer, der relaterer sig til undervisningen i andre fag end idræt. Dermed bliver idrætssalen et rum, der kan bruges til at være fysisk aktiv i andre fag end idræt. 


Illustration: NORD ArkitekterIllustration: NORD Arkitekter