INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ribber
       Byens sal
       Hvorfor opgradere
       Idrætssalen
       Opgradering af gymnastiksal
       Processen ved opgradering
       Udfordringssalen

Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Artikel

 

 

 

 

Udfordringssalen

På de skoler, hvor der er bygget en ny hal, fungerer denne ofte som skolens nye gymnastiksal. Således er den gamle sal blevet overflødig. Disse skoler har en oplagt mulighed for at ombygge salen, så den i højere grad bliver et sted, der udfordrer de elever, der ikke finder sig bedst til rette på en sportsbane. 
Kommunikation: Udfordringssalen skal udtrykke sig som noget nyt på skolen og kan bruges som skolens ”varemærke”.
Drift: Udfordringssalen bør altid være tilgængelig, så elever både kan bruge den i undervisningen og i frikvartererne.
Aktivitet: Uformelle udfordringsaktiviteter og formelle øvelser i at skabe sine egne regler for spil kan foregå i salen, ligesom den kan bruges til samling, osv.
Facilitet: Udfordringssalen skal have en særlig stemning og stor grad af åbenhed.
Se eksemplet ” Udfordringssalen”
 
Eksempel
På Skærbæk Kommuneskole foreslog NORD Arkitekter, at man i den anden af de to sale etablerede en udfordringssal. Der opbygges landskaber, som udfordrer bevægelsen rundt i salen og der lægges op til en mangfoldighed af nye aktiviteter. De traditionelle aktiviteter kan forsat finde sted i udfordringssalen, men det vil blive på nye måder, da rummets udformning vil påvirke aktiviteten og derved udvikle nye former for aktiviteter, regler og bevægelsesmønstre. 


Illustration: NORD ArkitekterIllustration: NORD Arkitekter