INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Air Domes
       Konstruktive forhold

Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Artikel

 

 

 

 

 

Konstruktive forhold

Skrevet af Niels Jørgen Olesen, Sloth Møller Rådgivende Ingeniører, www.sloth-moller.dk

Hallens bæreevne og stabilitet
Ved opgradering af en eksisterende hal, vil det ofte komme på tale at flytte en væg, lave en ny port eller sågar lave en tilbygning.
I alle de tilfælde, hvor der foretages en indgriben i hallens konstruktioner, vil der samtidig være risiko for, at der laves en indgriben, som påvirker den samlede sikkerhed af hallen. Der er desværre eksempler på, at haller har været ved at styrte sammen, fordi man ikke var opmærksom på disse forhold.
Det skal derfor anbefales, at der i de tilfælde, hvor opgraderingen omfatter en indgriben i vægge og tag mv. tages kontakt med en byggesagkyndig statiker (konstruktionsingeniør), som vil kunne foretage de nødvendige analyser. Denne kontakt bør tages, også selv om der er en formodning om, at den aktuelle indgriben ikke påvirker de bærende konstruktioner.
Det skal samtidig understreges, at det er en fordel at have en statiker tilknyttet projektet så tidligt som muligt - gerne i planlægningsfasen – fordi denne gennem sin faglighed ikke kun vil påpege begrænsningerne i de eksisterende konstruktioner, men også vil kunne angive hvilke muligheder, de eksisterende konstruktioner sammen med de påtænkte opgraderinger har, så de er med til at  give en fremtidssikret opgradering af hallen.
 
Ved følgende arbejder skal der dog altid engageres en statiker:
(Listen må ikke betragtes som fuldstændig)

  • Tilbygninger
  • Udgravninger omkring bygninger
  • Huller i gavl og facader
  • Større huller i vægge o. lign.
  • Ændret tagbelægning
  • Ophæng i tag o. lign.
  • Ændres anvendelse (ændret brandpåvirkning)
 
Husk at en kreativ statiker (konstruktionsingeniør) på der rigtige tidspunkt i processen, vil kunne tilføre den påtænkte opgradering af hallen en øget værditilvækst.