INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
       Akustik i idrætshaller
       Akustik og aktivitet
       Gulv
       Lydisolering - facader og vægge
       Lydisolering - tag og loft
       Materialer - facader og vægge
       Materialer - tag og loft
       Mobilvægge

Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Artikel

 

 

 

Tag og loft

Løsningen er udarbejdet af Bo Mortensen, Akustik   

Lydisolation

Tagkonstruktionen i en idrætshal skal udføres med en sådan lydisolation at der ikke opstår problemer med ekstern støj til naboer i forbindelse med afholdelse af eventuelle koncertarrangementer. Der henvises til Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder .
 
Ønskes der udført lysåbninger i tagkonstruktioner, vil disse typisk yde en ringere lydisolation end den hidtidige tagkonstruktion.

Lydregulering

Normalt vil udformningen af loft og taggeometrien have stor indflydelse på oplevelsen af et rums akustiske forhold. Imidlertid gælder dette ikke, hvis loftets overflade, som det er tilfældet i de fleste idrætshaller, har en meget høj lydabsorption. Herved bliver styrken af lydrefleksionerne svage og loftets geometri mindre væsentlig. Materialet ophæves i akustisk henseende geometrien.
 

Hal med lydreflekterende loft(malede træfiberplader) rumformen høres.


Hal med lydabsorberende loft (træbeton) rumformen høres ikke.

Hvis en idrætshal ønskes tilført ovenlys, hvorved omfanget af lydabsorption i loftet reduceres, vil der typisk være behov for samtidigt at øge mængden af lydabsorberende beklædninger på væggene eller at ophænge et lydabsorberende og lystransparent materiale under ovenlyset.