INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
       Akustik i idrætshaller
       Akustik og aktivitet
       Gulv
       Lydisolering - facader og vægge
       Lydisolering - tag og loft
       Materialer - facader og vægge
       Materialer - tag og loft
       Mobilvægge

Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Artikel

 

 

 

Akustik, aktiviteter og rumtyper

Løsningen er udarbejdet af Bo Mortensen, Akustik

I det følgende anføres en række af de akustiske hensyn som knytter sig til forskellige rumtyper og aktiviteter:
 
Holdspil
Klar akustiske kommunikation,- altså en forholdsvis lav efterklangstid.
En høj akustisk dæmpning vil samtidigt medføre en reduktion af støjniveauet i hallen.
 
Badminton-tennis
Der bør ydes særlig opmærksomhed omkring generende ekkofænomener
 
Gymnastik-fitness
Klar akustiske kommunikation,- altså en forholdsvis lav efterklangstid.
En høj akustisk dæmpning vil samtidigt dels øge præcisionen ved rytmisk musikledsagelse samt medføre en generel reduktion af støjniveauet i hallen.
Egentlige fitnesssale med høj musikledsagelse bør ikke etableres i åben forbindelse til rum med andre aktiviteter.
 
Kampsport
Klar akustiske kommunikation,- altså en forholdsvis lav efterklangstid.
En høj akustisk dæmpning vil samtidigt medføre en reduktion af støjniveauet i hallen.
 
Dans
Klar akustiske kommunikation,- altså en forholdsvis lav efterklangstid.
En høj akustisk dæmpning vil samtidigt dels øge præcisionen ved rytmisk musikledsagelse samt medføre en generel reduktion af støjniveauet i hallen.
 
Teater
God taleforståelighed, altså en forholdsvis lav efterklangstid.
I store haller vil forestillinger oftest være afhængig af brugen af højttaleranlæg,- for hvilket en høj akustisk dæmpning vil være en fordel.
Bagvæggen modsat scenen bør være lydabsorberende (en eventuel tilskuertribune vil virke lydabsorberende).
 
Koncert, forstærket
Lav efterklangstid,- loft med høj lydabsorption samt delvist lydabsorbernede vægge (specielt bagvæg).
Normalt ønskes der til rockkoncerter en endnu lavere efterklangstid end den som normalt etableres i almindelige idrætshaller.
 
Koncert, akustisk
Til eventuelle arrangementer med klassisk musik, som foregår uden elektrisk forstærkning, fordres normalt en noget længere efterklangstid (ca. 2 sek.) end den akustisk velindrettede idrætshal normalt har (under ca. 1,5 sek.).
Det vil normalt ikke være muligt, indenfor en overkommelig økonomisk ramme, at etablere variable akustiske foranstaltninger, som kan sikre den fornødne akustiske variation. Dette skyldes, at den fornødne variation i efterklangstiden, i et stort volumen som en idrætshal, vil kræve et meget stort areal, som kan ændres fra at være lydabsorberende i den normale anvendelse som idrætshal til at være lydreflekterende ved en anvendelse som koncertsal.
 
Omklædning        
Normalt bør der etableres lydabsorberende lofter i omklædningsrum.
 
Kontorer, møderum
Normalt bør der etableres lydabsorberende lofter i flerpersonerskontorer og i møderum.                                   
 
Café, foyer og lign.
Der bør i caféer, foyer mv. etableres lydabsorption på et areal svarende til loftarealet.