INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
       Akustik i idrætshaller
       Akustik og aktivitet
       Gulv
       Lydisolering - facader og vægge
       Lydisolering - tag og loft
       Materialer - facader og vægge
       Materialer - tag og loft
       Mobilvægge

Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Artikel

 


 

 

Materialer

Løsningen er udarbejdet af Bo Mortensen, Akustik

I det følgende anføres en række muligheder og eksempler på akustiske bearbejdninger af vægge og facader. De anførte materialer skal i alle tilfælde vurderes i forhold til samtlige øvrige materialehensyn, eksempelvis krav vedrørende fugt, rengøring, brand, holdbarhed mv.
        
Tegl      
Teglvægge kan udføres med kantstillede sten eller
fremspring og dermed en overfladestruktur som sikrer en
vis lydspredning og dermed en reduktion af risikoen for generende ekkofænomener.
Ved i murværket at anvende hulsten eller ventilsten med bagvedliggende mineraluld kan der etableres den anbefalede lydabsorption på væggene.
Lydabsorberende teglvægge af denne art er meget robuste og kræver ikke den samme vedligeholdelse eller jævnlige udskiftning som mange andre eksempler på lydabsorberende vægbeklædninger.
                            

Murværk med stor reliefvirkning og dermed stor lydspredning     
            


Murværk med mindre reliefvirkning og dermed mindre lydspredning         
              


Murværk med lydabsorberende hulsten og trælistebeklædning.
 

Beton     
Lydabsorberende vægbeklædninger kan etableres ved hjælp af perforerede fiberbetonelementer monteret med bagvedliggende mineraluld.
Denne løsning er forholdsvis dyr, men yder den fornødne robusthed overfor den aktuelle mekaniske påvirkning i en idrætshal.
 
                            
Træ
Beklædninger af træ kan udføres som lydabsorberende overflader enten ved at anvende perforerede træfiberplader (mdf, krydsfiner mv.) med bagvedliggende mineraluld eller montere trælister med en indbyrdes afstand og bagvedliggende mineraluld.
Beklædninger af denne art kan udføres med tilstrækkelig mekanisk styrke, men skal udføres så de opfylder aktuelle krav vedrørende brandforhold.


Eksempler på trælistebeklædninger i idrætshaller.

Metal
Akustiske metalbeklædninger kan udføres enten i form af perforerede trapezplader (evt. som en indvendig facadebeklædning) eller som plane perforerede stålplader. I begge tilfælde er den lydabsorberende effekt betinget af, at det perforerede materiale monteres med bagvedliggende mineraluld. Med tilstrækkelig godstykkelse kan der opnås den fornødne holdbarhed!

 

Vægbeklædning af Dampasport i basketballhal.

 

Medtaget vægbeklædning af perforerede trapezpladeri basketballhal        
 
 
Træbeton
For optimering af den akustiske absorptionsevne af træbeton monteres denne oftest med bagvedliggende mineraluld.
For anvendelsen af træbeton som beklædning på vægge i sportshaller skal den imidlertid af hensyn til sin mekaniske holdbarhed monteres på en tættere forskalling med end normalt.
Der findes flere forskellige typer af træbeton- og træbetonlignende plader og med forskellige overflader, hvoraf nogle er mere holdbare end andre.
 

Trekornerhallen. Vægabsorbent af træbeton beskyttet af ribber.Hørsholm Skole. Magesitbundet træbeton (Heraklith)                         
 

Perforerede plader
Der kan som vægabsorbenter anvendes perforerede plader af diverse typer.
Det er vigtigt at undersøge forventninger til mekanisk påvirkning,- således vil eksempelvis perforerede gipsplader være anvendelig i springhaller, fittneslokaler o.lign., hvor der ikke forekommer kraftig påvikrning af overfladerne, mens der i haller, som anvendes til boldspil bør anvendes plader med større styrke,- eksempelvis træfiberplader eller cementbundne plader. 
               
  Tekstil

Tekstiler vil kunne anvendes som supplerende lydabsorberende foranstaltninger foran vægge.
Hvis der ønskes en optimering af de akustiske egenskaber skal tekstilet, som skal have en passende vægt og tæthed,  ophænges draperet og ca. 100-200 mm fra væggens eller vinduets overflade.
Der kan naturligvis også opnås en mindre effekt af mere frithængte sejl eller tekstiler, ligesom tekstiler også kan anvendes som udspændt materiale foran mineraluld.
  
 
Øvrige
Visse mineraluldstyper leveres med en meget holdbar overflade, som ved montage direkte mod væggene har den fornødne holdbarhed overfor det meste boldspil. Det er imidlertid vigtigt at kanterne af de enkelte mineraluldsplader sikres mod boldkontakt.

Springmadrasser opstillet langs væggene vil kunne udgøre et ikke uvæsentligt, supplerende bidrag til lydreguleringen i sportshaller og specielt mindre idrætsrum.