INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
       Akustik i idrætshaller
       Akustik og aktivitet
       Gulv
       Lydisolering - facader og vægge
       Lydisolering - tag og loft
       Materialer - facader og vægge
       Materialer - tag og loft
       Mobilvægge

Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Artikel

 

 

 

Mobilvægge                         

Løsningen er udarbejdet af Bo Mortensen, Akustik

Det er vigtigt at skelne mellem mobilvægge, som ønskes anvendt som
visuel adskillelse mellem rum og mobilvægge som forventes at yde en vis form for akustisk adskillelse.
 
Mobilvægge vil dog altid yde væsentlig ringere lydisolation end faste vægge.
 
I idrætshaller anvendes ofte mobile, visuelle adskillelser til at opdele rummet med. I sin simpleste form ophænges blot et forhængstæppe i den nedre del af rummet.
 
Ill. 19 + 20
 
Ønskes en vis lydisolation kan der anvendes hejsevægge som kan udføres med en dobbeltdug af armeret plast i forskellige kvaliteter.
Lydisolationen for hejsevægge er meget afhængig af at der etableres en tæthed til øvrige bygningsdele,- såvel vægge, loft som gulv. Hejsevægge anvendes typisk i haller med et i tværsnittet vandret loft.
Der kan med hejsevægge normalt ikke forventes en lydisolation på mere end 25-30 dB.
 
Dette svarer til den lydisolation som kan forventes med glasfoldevægge.
 
For hejsevægge, glasvægge o.lign. der monteres uden fuger, men med 10-20 mm utætheder mellem elementerne og mod tilstødende bygningsdele kan der kun forventes en lydisolation på ca. 10 dB,- og altså ikke en lydmæssig adskillelse som sikrer at der kan foregå nogenlunde uafhængige aktiviteter på hver side af adskillelsen.