INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
       Akustik i idrætshaller
       Akustik og aktivitet
       Gulv
       Lydisolering - facader og vægge
       Lydisolering - tag og loft
       Materialer - facader og vægge
       Materialer - tag og loft
       Mobilvægge

Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Artikel

 


 

 

Materialer

Løsningen er udarbejdet af Bo Mortensen, Akustik   

Loftets struktur med eventuelle bjælker, kassetter eller lign. har kun sjældent væsentlig indflydelse på idrætshallens akustiske forhold. I det følgende anføres en række muligheder og eksempler på akustiske bearbejdninger af lofter. De anførte materialer skal i alle tilfælde vurderes i forhold til samtlige øvrige materialehensyn, eksempelvis krav vedrørende fugt, rengøring, brand, holdbarhed mv.  

                                               
Beton    
I sin konstruktion er mange haller overdækket af en
betonkonstruktion,- typisk med TT-dæk.
 
Af hensyn til de akustiske forhold er næsten alle sådanne haller forsynet med enten beklædninger mellem TT-bjælkerne eller med nedstroppede lydabsorberende lofter.
 
Hvis lydabsorberende beklædninger monteres direkte på betonen uden bagvedliggende hulrum eller mineraluld vil hallen ofte få en rungende eller buldrende akustik (en lang efterklangstid i basområdet).
 

TT-dæk med træbeton og ovenlys.
                                           


Palazetto dello Sport, Rom. Unikt og smukt betonhvælv, men dårlig akustik. 

Metal
Med profilerede metalplader, som livperforerede højprofils trapezplader med lyddug og bagvedliggende mineraluld, kan tagkonstruktionen udføres med integreret lydabsorption.
 
Lydabsorptionsegenskaberne varierer meget afhængigt af profiltype og perforationsgrad, så det er helt afgørende at korrekte oplysninger desangående er til rådighed  for planlægningen af de akustiske forhold.
 

Hal med livperforerede trapezplader i loftet.


Træbeton
Loftbeklædninger af træbeton har i årtier været det mest anvendte loftmateriale i sportshaller.
Træbetonen har i sig selv kun en middelgod lydabsorption, og bør monteres med bagvedliggende mineraluld, hvorved absorptionsevnen optimeres.
Der findes en lang række forskellige typer af træbeton,- nogle er mere holdbare overfor mekanisk påvirkning end andre. Der henvises til leverandørernes anvisninger vedrørende montage.
      

Lofter af træbeton i Bjergsnæsskolen, Viborg
           
 
             
Træ
Loftbeklædninger af træ har primært været anvendt udført som spaltepaneler,- altså i form af brædder eller træliste monteret med en vis indbyrdes afstand og bagvedliggende mineraluld (afdækket af glasflies, lyddug el.lign.) Uanset om træ ønskes anvendt som loft eller vægbeklædninger skal der rettes særlig opmærksomhed omkring brandbelastning og eventuelle krav til brandimprægnering.
 

Træspaltebeklædning i loftet af Aabenraahallen.

 
Træspaltebeklædning i loftet af hal på Viborg Gymnastikhøjskole.

Tekstiler
Anvendelsen af tekstile materialer har ikke haft den store udbredelse, men vurderes umiddelbart at kunne have et potentiale i forbindelse med eventuelle nyindretninger og ombygninger af eksisterende haller,- hvor der eksempelvis ønskedes etableret større lysåbninger i taget eller langs væggene.
Med henblik på en optimering af de akustiske egenskaber skal tekstilet have en passende vægt og tæthed og eventuelt ophænges i to lag.
Der kan naturligvis også opnås en mindre effekt af mere frithængte sejl eller tekstiler, ligesom tekstiler også kan anvendes som udspændt materiale foran andre mere lydabsorberende materialer,- eksempelvis mineraluld.  

 
Perforerede plader
Der kan også som lydabsorberende loftbeklædning anvendes perforerede plader af diverse typer.
Det er vigtigt at undersøge forventninger til mekanisk påvirkning,- således vil eksempelvis perforerede gipsplader være anvendelig i springhaller, fittneslokaler o.lign., hvor der ikke forekommer kraftig påvikrning af overfladerne, mens der i haller, som anvendes til boldspil bør anvendes plader med større styrke,- eksempelvis træfiberplader eller cementbundne plader. 


Perforerede gipsplader i hhv. springhal på Gymnastikhøjskolen i Viborg og i Frederik IV hallen, Københavns Universitet.

 


Mineraluld
Afhængigt af bl.a. rumhøjden og hallens forventede anvendelse kan der som lydabsorberende loft anvendes diverse mineraluldsprodukter. Det er i forbindelse med valget af pladetype vigtigt at vurdere materialets holdbarhed i forhold til den forventede påvirkning, idet nogle mineraluldsprodukter vil være helt uegnede, mens andre leveres med en overflade og montagesystemer som tåler væsentligt kraftigere mekanisk påvirkning.
 

Mineraluldsloft i gymnastiksal på Gymnastikhøjskolen i Ollerup


Mineraluldsloft over stålgitterkonstruktion i Atletion, Århus