INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
       Akustik i idrætshaller
       Akustik og aktivitet
       Gulv
       Lydisolering - facader og vægge
       Lydisolering - tag og loft
       Materialer - facader og vægge
       Materialer - tag og loft
       Mobilvægge

Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Artikel

 

 

 

Gulve                   

Løsningen er udarbejdet af Bo Mortensen, Akustik

Gulvoverfladen indvirker kun sjældent hørbart på rummets lydregulering. Der opnås således omtrent samme klangmæssige forhold uanset om der anvendes trægulv eller kunststofbelægninger. Dog vil strøgulve medføre en lidt lavere efterklangstid i bassen end gulve som lægges mere direkte på underlaget.
 
Trommelyd
Trommelyden er den støj som gulvet afgiver i selve hallen, når der foregår aktiviteter på gulvet. Trægulve på strøer er typisk mere støjende end gulve monteret mere direkte på underlaget.
 
Trinlyd
Trinlyden er den lyd, som transmitteres til omkringliggende rum, når der foregår aktiviteter på halgulvet.
De fleste idrætsgulve har en sådan elasticitet, at der normalt ikke er problemer med vandret trinlydtransmission til naborum.
På grund af de store dynamiske påvirkninger som et idrætsgulv udsættes for vil der imidlertid ikke uden særlige foranstaltninger kunne forventes rimelige trinlydniveauer for rum placeret under hallen/salen.