INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Dagslys i stemningsrum
Højtsiddende sidelys
Kombination højt-lavt sidelys
Kombination sidelys - ovenlys
Lavtsiddende sidelys
Lysstyret stemningsrum
Lysåbning med coating
Lysåbning med diffusion
Lysåbning med silketryk
Lysåbning vandret lamel
Lysåbninger lodret lamel
Lysåbninger lodret-vandret lamel
Mindre vinduespartier
Ovenlys
Ovenlys i hele fladen
Ovenlys i kip
Ovenlys som rytterlys
Sidelys
Styring af dags- og kunstlys
Større vinduespartier
       Dagslys i idrætshaller

Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Artikel

 


 

 

 

 

Dagslys i idrætshaller


Artiklen beskriver resultater fra forskningsprojektet: ”LYS til idrætten, - et forsknings- og udredningsprojekt for bedre belysningsforhold i idrætsanlæg” udarbejdet af Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Teknologi, Belysning v. institutleder, arkitekt Torben Dahl, arkitekt Nanet Mathiasen og arkitekt Nina Voltelen.
 
Dagslys er et væsentligt og positivt tilskud til enhver idrætshals belysning. Der er mange fordele ved anvendelsen af dagslys: Det indvirker positivt på menneskers velbefindende, man sparer på omkostningerne til oplysningen af hallen, dagslyset giver den bedste farvegengivelse, og lysåbningerne kan skabe kontakt til udeområderne samtidig med, at de giver mulighed for at følge med i dagens skiftende vejrforhold.
Dagslyset har været lukket ude af hallerne, fordi man mente, at lyset ikke kunne styres tilstrækkeligt. Men ved at tilrettelægge lysåbningen med omtanke er der gode muligheder for at skabe velfungerende idrætsrum, hvor dagslyset fungerer som den væsentlige lyskilde. Dagslysindtagets udformning, størrelse og placering bestemmer idrætshallens lysfordeling og dermed idrætshallens funktionalitet, rumlige udtryk og stemning. Man bør derfor ikke diskutere dagslys eller ikke dagslys – men hvordan dagslys. Det handler om at modellerer dagslysindtaget, så det er til glæde og ikke til gene for de aktive idrætsudøvere.

Dagslysets parametre

Al dagslys på jorden udspringer fra solen. Men det lys, der når os, kommer ikke udelukkende direkte fra solen men også fra himlen og som reflekteret lys fra omgivelserne. De tre lystyper karakteriserer tilsammen det lysmiljø, vi befinder os under. Når man vælger at arbejde med dagslyset, er det vigtig at være bevidst om de enkelte lystypers virkemidler og karakteristika.
 
Sollyset er det foranderlige det dynamiske lys der alt efter tid på dagen og året har forskellig position på himlen. Man bør være opmærksom på hvor og hvordan sollyset påvirker hallens interiør. Det kan være utrolig rart at opholde sig direkte i sollyset, men det kan også være med til at skabe store kontraster og dermed forringe idrætsudøverens synsbetingelser.

Himmellyset er det konstante og diffuse lys. Al den tid at solen er oppe over horisonten, lyser himlen. Den kan enten lyse blåt eller hvidt alt efter, om det er klart eller overskyet vejr. Himmellyset er et meget effektivt tilskud til belysningen af hallen, men man bør være opmærksom på at udsynet til den lysende himmel ikke er placeret, så den generer idrætsudøveren.

Reflekslyset er det lys, der reflekteres fra de flader, der omgiver os. Alt efter om omgivelserne er lyse eller mørke, bidrager de mere eller mindre til rummets belysning. Det vil sige at det ikke bare er solen og himlen, der bidrager til belysningen men i lige så høj grad vores omgivelser. Reflekslyset kan være et væsentligt bidrag til belysningen af en hal. Man bør være opmærksom på, at der ikke er for store eller for mange forskellige lysheder i omgivelserne, da det kan skabe en forvirrende baggrund til gene for idrætsudøveren. 

Lysåbningen   

Alt afhængig af lysåbningens placering, størrelse og udformning, kommer lyset ind i interiøret og skaber en særlig lysfordeling.
 
Hvis en lysåbning placeres lavt, giver det mulighed for at skabe kontakt til udeområderne. Men det er vigtigt at forholde sig til udsigten, da den har indflydelse på hallens lysfordeling. Hvis der er genboer der blokere for lyset, betyder det, at hallen får et lavere lysniveau.
Det lavt placerede vindue kan dog skabe modlysgener og blændende spejlinger i gulvet, hvilket forringer idrætsudøverens synsbetingelser.
 
Jo højere en lysåbning er placeret, jo længere ind i rummet kommer lyset, og jo jævnere fordeler det sig. Ved brug af ovenlys kan der, i modsætning til sidelyset, ikke forekomme nogen form for blokering af lyset fra omgivelserne. Det betyder, at ovenlyset er langt mere effektivt end et sidelys og samtidigt kan man færdes i alle retninger under ovenlyset uden at blive generet af refleksioner i gulvet. Derfor er ovenlyset meget anvendeligt til mange forskellige typer af idræt. Dog er der begrænsninger ved idrætsgrene, der kræver høje synsretninger.
 
Lysåbningens størrelse betyder, at der er mulighed for at tage mere eller mindre lys ind i rummet. Man bør være opmærksom på, at lyset aftager drastisk jo længere væk fra lysåbningen, man kommer. 
 
Afhængig af åbningens udformning kan man rette lyset i en særlig retning. Hvor i rummet lyset placeres bør tænkes sammen med idrætshallens funktioner. Her er det især vigtigt at udforme ovenlyset, så der skabes en behagelig overgang fra interiørets overflader til den meget lysende himmel, uden at der opstår blændingsgener.
 
Alt efter vinduets orientering i forhold til verdenshjørnerne får sollyset mulighed for at trænge ind i rummet. Man bør være opmærksom på, om det er hensigtsmæssigt i forhold til de aktiviteter, der foregår i hallen. Men skærmer man for sollyset, skærmer man også for himmellyset og mindsker lysniveauet i hallen. Derfor er det hensigtsmæssigt at bruge en fleksibel afskærmning, der kan fjernes, når man ikke længere har brug for den.