INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Opgradering
Udfordringer ved opgradering
Målsætninger for opgradering
Fokusområder for opgradering
Nye behov og muligheder
Enhver hal er forskellig
Scenarier for opgradering af haller

Status
Byggeaktivitet i hallerne
Idræt i byrum
Hallernes tilstand
Brugernes efterspørgsel

Udvikling
Udvikling i aktivitetesdyrkelsen
Udviklingen i kommunikationsformer
Udviklingen i facilitet
Udviklingen i driftsformer

Argumenter
Politikere
Bygherrer
Driftspersonale
Brugere
Foreninger
Rådgivere
Skoler

HVORFOR opgradering frem for renovering?

Fordi verden er forandret, behovene er andre og mulighederne store!

I 1970’erne, da mange idrætshaller blev opført, var det vigtigste at få et sted, man kunne dyrke idræt uforstyrret af vejrets lune. Man byggede haller til datidens sportsgrene som fodbold, håndbold, badminton osv.

Men i dag står overfor langt større udfordringer end blot at give ly til de traditionelle idrætsgrene.
En langt bredere gruppe dyrker nu langt flere forskellige nye idrætsaktiviteter som løb, stavgang, aerobic og fitness og det moderne menneske stiller meget større kravtil kvalitet, tilpasnings-dygtighed og specialiserede omgivelser.

Flere haller står i dag foran en renovering, der ligger ud over den almindelige vedligeholdelse. Derfor er det oplagt at udnytte muligheden for at se helhedsorienteret på IDRÆTSanlægget, så det på alle områder opgraderes til et niveau, hvor det imødekommer nutidens krav og fremtidens behov.

Helhedsorienteret opgradering er en unik mulighed for et anlæg, hvor meget skal udskiftes. Men samtidig er det at opgradere en større og mere krævende proces end blot en renovering. Man må stille helt fundamentale spørgsmål som: Hvad skal hallen kunne?, hvordan skal den kunne det?, og hvorfor skal den lige netop kunne det?

Det kræver en behovserkendende proces og klare prioriteringer at skabe et anlæg, der indfrier lokale behov og brugernes forventninger til fremtidens idrætshal.

Hent hele HVORFOR afsnittet i pdf format til print her: hvorfor.pdf