INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt

Hvordan

Afsnittet beskriver det procesforløb, man skal igennem for at sikre en innovativ opgradering af hallen.


Proces 

Inden starten på et opgraderings- og byggeprojekt er det væsentligt at afklare projektets type, ambition, forudsætninger, økonomi og styring. Afsnittets formål er især at hjælpe bygherren til at blive opmærksom på de mange problemstillinger, et projekt og byggeforløb kræver, fra håndtering af brugerinddragelse og samarbejdsform til definering af en beslutningsstruktur og budgetramme.  


Projekt 

Et bygge- og udviklingsprojekt består af en lang række faser. Fra den første idé opstår, til det færdige byggeri er klar til ibrugtagning, kan der gå flere år. Det er nødvendigt at være opmærksom på, de forskellige fasers krav til bygherre, brugere og rådgivere. Ved at fokusere målrettet på planlægning og gennemførelse af de tidlige faser undgås mange ærgrelser og unødvendige økonomiske udgifter.