INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Opgradering
Udfordringer ved opgradering
Målsætninger for opgradering
Fokusområder for opgradering
Nye behov og muligheder
Enhver hal er forskellig
Scenarier for opgradering af haller

Status
Byggeaktivitet i hallerne
Idræt i byrum
Hallernes tilstand
Brugernes efterspørgsel

Udvikling
Udvikling i aktivitetesdyrkelsen
Udviklingen i kommunikationsformer
Udviklingen i facilitet
Udviklingen i driftsformer

Argumenter
Politikere
Bygherrer
Driftspersonale
Brugere
Foreninger
Rådgivere
Skoler

Udfordringer ved opgradering

Når man opgraderer noget eksisterende, vil der - modsat det at bygge nyt - altid være en eksisterende brugergruppe. De eksisterende brugere vil gennem en årrække have præget hallens indretning, stemning og gjort den til deres. De vil ofte forvente, at deres forhold forbedres eller i det mindste ikke forringes, før der skabes plads for nye brugergrupper.

For at imødekomme de mange forandringer, der er sket i aktivitetsmønstrene og samfundet generelt gennem de sidste 40 år er det væsentligt, at fokusere ligeværdigt på de eksisterende brugere og på de potentielle nye brugere. Det er svært at undgå, at nogle grupper kommer til at føle, at de har fået ringere vilkår end før ombygningen. Eller at de ikke har fået den ekstra plads, de mente at have krav på.

Alene frygten for lokale konflikter kan afholde nogle fra at opgradere frem for at ny- eller tilbygge. Problemerne opstår så efterfølgende, når man har for stort et anlæg at drive og vedligeholde og som ydermere ikke modsvarer den nutidig og fremtidig idrætskultur.

Det er derfor vigtigt, at man tager udfordringen op og går i gang med det store arbejde, det er at skabe enighed om, hvilket indhold fremtidens hal skal have, hvilke brugergrupper der skal være plads til, hvordan den skal drives, og hvordan den skal udformes.