INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Opgradering
Udfordringer ved opgradering
Målsætninger for opgradering
Fokusområder for opgradering
Nye behov og muligheder
Enhver hal er forskellig
Scenarier for opgradering af haller

Status
Byggeaktivitet i hallerne
Idræt i byrum
Hallernes tilstand
Brugernes efterspørgsel

Udvikling
Udvikling i aktivitetesdyrkelsen
Udviklingen i kommunikationsformer
Udviklingen i facilitet
Udviklingen i driftsformer

Argumenter
Politikere
Bygherrer
Driftspersonale
Brugere
Foreninger
Rådgivere
Skoler

Målsætninger for opgradering

For at gennemføre en opgraderingsproces må man sætte sig et mål og definere med hvilke midler man vil nå dette mål. Man kan starte med at opsætte den store vision, derefter mere konkrete missioner og måder hvorpå man vil opfylde visionen.

Målsætningen for opgraderingen af hallen vil i høj grad afhænge af de lokale behov og den lokale historie. Hensigten skal være simpel og enkel. Gennem opgraderingsprocessen er det vigtigt at afprøve alle tiltag for at se, om de underbygger målsætningen. Hvis et tiltag ikke underbygger visionen eller direkte modarbejder det, bør det forkastes.

Eksempler på målsætninger for opgraderinger af haller:

  • Det opgraderede anlæg skal både kunne rumme individualitet og fællesskab.
  • Det opgraderede anlæg skal tilbyde flest mulige aktiviteter på mindst muligt areal.
  • Det opgraderede anlæg skal blive et synligt foregangseksempel på et komplet bæredygtigt anlæg.
  • Det opgraderede idrætsanlæg skal i samme omfang være inddragende og igangsættende for alle aktiviteter og brugergrupper.
  • Det opgraderede idrætsanlæg skal være et synligt og tilgængeligt samlingspunkt for hele byen.