INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Opgradering
Udfordringer ved opgradering
Målsætninger for opgradering
Fokusområder for opgradering
Nye behov og muligheder
Enhver hal er forskellig
Scenarier for opgradering af haller

Status
Byggeaktivitet i hallerne
Idræt i byrum
Hallernes tilstand
Brugernes efterspørgsel

Udvikling
Udvikling i aktivitetesdyrkelsen
Udviklingen i kommunikationsformer
Udviklingen i facilitet
Udviklingen i driftsformer

Argumenter
Politikere
Bygherrer
Driftspersonale
Brugere
Foreninger
Rådgivere
Skoler

Fokusområder for opgradering

Opgradering kræver helhedstænkning, og helhedstænkning kræver ligeværdig fokus på den aktivitet der skal foregå, de rammer der er, den måde anlægget drives på, og måden det henvender sig til brugeren.

I fornydinhal.dk fokuseres på fire indsatsområder, der alle bør inddrages i en opgraderingsproces.

  • Kommunikation - hvordan idrætshallen kommunikerer udadtil og indadtil
  • Drift - hvordan den daglige drift understøtter aktiviteter og målsætninger for idrætshallen.
  • Aktivitet - hvike aktiviteter der kan finde sted i idrætshallen.
  • Facilitet - hvike rum og faciliteter der er tilstede til at understøtte aktiviteter.

For at opnå en helhed i opgraderingen er det essentielt, at disse fire områder behandles og tænkes sammen. Det hjælper ikke, at man laver et smukt rum til yoga, hvis ingen ønsker at dyrke yoga, ingen ved det er der, og ingen kan komme ind, fordi der er låst.
 
Ved at gennemføre analysen under ”HVAD ?” kan du se hvordan,  der skabes den rette afvejning og prioritering mellem kommunikation, drift, aktivet og facilitet i netop din lokale hal.