INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Opgradering
Udfordringer ved opgradering
Målsætninger for opgradering
Fokusområder for opgradering
Nye behov og muligheder
Enhver hal er forskellig
Scenarier for opgradering af haller

Status
Byggeaktivitet i hallerne
Idræt i byrum
Hallernes tilstand
Brugernes efterspørgsel

Udvikling
Udvikling i aktivitetesdyrkelsen
Udviklingen i kommunikationsformer
Udviklingen i facilitet
Udviklingen i driftsformer

Argumenter
Politikere
Bygherrer
Driftspersonale
Brugere
Foreninger
Rådgivere
Skoler

Nye behov og muligheder

Udviklingen afstedkommer helt nye krav til idrætsanlæggene - nu og i fremtiden. Især er det vigtigt at fokusere på et helhedssyn, når der opgraderes. Det er således ikke nok, at man opgraderer faciliteten hvis hverken kommunikation, drift eller aktivitet følger med. Man må anlægge et nyt perspektiv på alle områder for at kunne tilbyde det, fremtidens brugere efterspørger.
 
Ingen kan vide, hvad fremtiden bringer. Kun at ”skiftene” sandsynligvis vil ske med hyppigere frekvens. Derfor er det vigtigt at opgradere hallerne, så de har en kvalitet og en betydning i dag, men også er omstillingsparate i forhold til fremtidige krav. Faciliteten, organisationen, kommunikationen og aktiviteterne vil forandres konstant ligesom livet, der leves i dem. Livet forandres fra dag til dag, og forandringer bliver hyppigere - også for bygningsstrukturer.
 
Vigtigt er det, når man fokuserer på opgradering af de standardiserede haller, at de gøres mere specifikke og stedsbestemte. Hver hal bør i fremtiden have sit eget særpræg, som skiller sig ud fra de øvrige. Brugernes efterspørgsel og det lokale behov er forskelligt fra sted til sted. Men alle steder efterspørges den særlige oplevelse og det unikke.

Der er ikke det samme behov i en mindre landsby som midt i en storby, hvor forskellige behov, belastningsgrader, præferencer og forskellige befolkningsgrupper naturligt vil give sig udslag i uens haller. Man kan ikke opsætte én enkelt formel for opgradering. Opgraderingens karakter og omfang afhænger af lokale forhold, ønsker og præferencer.

De aktuelle behov kortlægges gennem en indgående proces, hvor brugere og borgere involveres i at skabe fremtidsvisionen for netop deres lokale  idrætshal.

Aktivitetsrum.dk opsætter tre scenarier, der angiver tre retninger en standardhal kan gå: Kombinationshallen, sportshallen og specialhallen (uddybes i punktet scenarier for opgradering). Inden for disse tre scenarier er der et utal af kombinationsmuligheder, som muliggør den lokale tilpasning, der skal sikre, at fremtidens haller vil opleves forskelligt, om man er i Roskilde, i Svendborg eller i Harboøre.

Hvis man som bygherre tør lave en anderledes hal, vil man adskille sig fra majoriteten og styrke sin position på markedet. Der skal samlet set være plads til alle typer mennesker og aktiviteter, men der behøver ikke være plads til de samme mennesker og de samme aktiviteter i alle haller. Danmark er så velforsynet med haller, at det ikke længere giver mening at de appellere til den samme målgruppe. Der bør skabes forskellighed og differentiering hallerne imellem, og man bør ved opgradering se særligt på, hvad nabohallen ikke er og ikke har gjort frem for at gentage det samme.
 
Mulighederne er store, når man tænker i opgradering frem for i renovering alene. Ved at lave en helhedsorienteret opgradering er der mulighed for at skabe rum for flere aktiviteter eller andre typer aktiviteter. Der er mulighed for at skabe forskellighed, sammenhæng, fleksibilitet og arkitektonisk kvalitet, ligesom der er mulighed for at tiltrække nye brugergrupper, forbedre kommunikationen og antage nye driftsformer. Der er uendeligt mange udfordringer og muligheder, når man fokuserer på hallen som en helhed og ikke som en samling af byggetekniske udfordringer.