INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Opgradering
Udfordringer ved opgradering
Målsætninger for opgradering
Fokusområder for opgradering
Nye behov og muligheder
Enhver hal er forskellig
Scenarier for opgradering af haller

Status
Byggeaktivitet i hallerne
Idræt i byrum
Hallernes tilstand
Brugernes efterspørgsel

Udvikling
Udvikling i aktivitetesdyrkelsen
Udviklingen i kommunikationsformer
Udviklingen i facilitet
Udviklingen i driftsformer

Argumenter
Politikere
Bygherrer
Driftspersonale
Brugere
Foreninger
Rådgivere
Skoler

Byggeaktivitet i hallerne

En opgørelse lavet for Lokale- og Anlægsfonden viser at der i perioden 2001-2004 var 85 idrætsbyggeprojekter i gang. Ud af disse 85 projekter var 51 projekter renoveringer og tilbygninger til eksisterende faciliteter. Det var således over halvdelen af projekterne, der foregik i forbindelse med eksisterende faciliteter.

Flere steder var det primært ”hal 2”, der byggedes til - af samme type som den eksisterende. Det sker ofte fordi, de eksisterende foreningsaktiviteter altid har brug for mere plads og mere tid til aktivitet. Ud over de større tilbygningsprojekter med hele nye haller tilbygges flere steder halve haller, opvarmningsrum og ekstra omklædning.

Både når der bygges hele haller eller mindre tilbygninger ses der sjældent på den samlede helhed af nyt og gammelt. Ligesom der sjældent ses nuanceret og bredt på de lokale behov og på de muligheder, der ligger på netop det særlige sted.

I bogen ”Idrætsscener – kropskulturen i to egne af Danmark” beskrives, hvor stor en rolle geografien har for brugen af og mulighederne i idrætsfaciliteterne. Ved opgradering af hallen er der mulighed for at øge differentieringen og tilpasse hallen til de særlig lokale behov - set i et bredere perspektiv.