INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Opgradering
Udfordringer ved opgradering
Målsætninger for opgradering
Fokusområder for opgradering
Nye behov og muligheder
Enhver hal er forskellig
Scenarier for opgradering af haller

Status
Byggeaktivitet i hallerne
Idræt i byrum
Hallernes tilstand
Brugernes efterspørgsel

Udvikling
Udvikling i aktivitetesdyrkelsen
Udviklingen i kommunikationsformer
Udviklingen i facilitet
Udviklingen i driftsformer

Argumenter
Politikere
Bygherrer
Driftspersonale
Brugere
Foreninger
Rådgivere
Skoler

Idræt i byrum

Idrætslivet er igen ved at finde indpas i bymiljøet. Idrætsaktiviteter som løb, stavgang, skating, klatring, bmx-cykling, mv. foregår i stor stil i byens rum. De er der ikke på trods af byens øvrige aktiviteter og elementer, men på grund af dem. Der etableres udfordringsbaner og kunstgræs, som giver mulighed for, at aktiviteter kan finde sted på et meget lille areal.

Brugen af byens rum og lysten til at indgå i byens liv samtidig med at man er aktiv, har også konsekvenser for den måde, vi tænker idrætshallen, dens udeområde og omgivelser på. I fremtiden kunne hallen tænkes at indgå mere dynamisk i byen som helhed.

Ved at åbne hallerne op kan der skabes en interaktion mellem det omgivende bymiljø og hallen. Byens aktivitet kan ”trækkes ind” i hallen, og hallen kan virke som katalysator for at starte nye aktiviteter op i det omgivende bymiljø.