INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Opgradering
Udfordringer ved opgradering
Målsætninger for opgradering
Fokusområder for opgradering
Nye behov og muligheder
Enhver hal er forskellig
Scenarier for opgradering af haller

Status
Byggeaktivitet i hallerne
Idræt i byrum
Hallernes tilstand
Brugernes efterspørgsel

Udvikling
Udvikling i aktivitetesdyrkelsen
Udviklingen i kommunikationsformer
Udviklingen i facilitet
Udviklingen i driftsformer

Argumenter
Politikere
Bygherrer
Driftspersonale
Brugere
Foreninger
Rådgivere
Skoler

Brugernes efterspørgsel

Knud Larsen har i 2005 lavet en undersøgelse for Lokale- og Anlægsfonden om brugernes tilfredshed med idrætsanlæggene.
Hvad angår ’idrætsfaciliteterne’, ’udstyret’, ’omklædningsfaciliteter’ og ’stemning’, anser brugerne disse forhold for meget vigtige, men ikke tilfredsstillende . Hvis man ønsker at øge brugertilfredsheden er disse områder steder, hvor der bør sættes ind med en opgradering.
 
”Undersøgelsen viser, at brugerne går højt op i, at stemning, indretning, udsmykning, træningsfaciliteter og omklædningsrum er i top. Med andre ord efterspørger danskerne idrætsbyggeri af høj kvalitet”
Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden.

Sammenhængen mellem vigtighed og tilfredshed


Fra "Brugerindflydelse". Lokale- og Anlægsfonden 2006