INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Opgradering
Udfordringer ved opgradering
Målsætninger for opgradering
Fokusområder for opgradering
Nye behov og muligheder
Enhver hal er forskellig
Scenarier for opgradering af haller

Status
Byggeaktivitet i hallerne
Idræt i byrum
Hallernes tilstand
Brugernes efterspørgsel

Udvikling
Udvikling i aktivitetesdyrkelsen
Udviklingen i kommunikationsformer
Udviklingen i facilitet
Udviklingen i driftsformer

Argumenter
Politikere
Bygherrer
Driftspersonale
Brugere
Foreninger
Rådgivere
Skoler

Udvikling

Gennem de 40 år, standardhallen har eksisteret, er der sket en udvikling på en række områder. Når man opgraderer bør man være særlig opmærksom på den udvikling, der er sket indenfor fokusområderne kommunikation, drift, aktivitet og facilitet. Denne udvikling er hele årsagen til at opgradere frem for blot at renovere. Man bør nøje undersøge hvilken udvikling, der har været generelt i samfundet og lokalt, inden man starter en opgradering.